Sioe Flynyddol Llangernyw

2018

Cynhelir y sioe gan:

Cymdeithas Arddio

LLANGERNYW

 

Amcanion:

Hyrwyddo gwybodaeth a meithrin chwaeth yn y gelfyddyd o arddio.

Is-Lywyddion

Mrs J.L. Sage, Mrs Mair Davies, Mrs Dorothy Wood, Mr a Mrs Kevin Wanklyn, Mr J.M.G. Harris, Mrs A. Hughes, Mr a Mrs Gwyn Howatson, Mrs Megan Vaughan, Mr Glyn Owen, Mr a Mrs Hugh Evans, Mr a Mrs Tecwyn Evans, Mr a Mrs Trefor Davies, Mrs Pat Baynes, Mr a Mrs Dewi Roberts, T.P. Williams & Co., Miss R.D. Mackeson-Sandbach, Mr a Mrs David Rimmer, Mr a Mrs Eryl Vaughan, Mrs Dilys Roberts, Mr Michael Chapman, Mr a Mrs Wil Davies, Mr Neil Pringle, Miss Glenys Wynne, Siwgr a Sbeis, Mr a Mrs Tom Evans, Mr a Mrs Arthur Evans, Mr a Mrs Emlyn Williams, Mr a Mrs Glyn P. Jones, Mr a Mrs Mark Harrington, Mr a Mrs Chris James, Mr a Mrs Nigel Kettle, Antoinette Sandbach, Mr a Mrs Anthony Harris, Mrs Beryl Jones, Dr Prysor Williams, Del a Lynda Rhys, Dr a Mrs Richard Wood.

Aelodau’r Pwyllgor

Alwyn Jones, Arwel Owen, Shian Williams, William Evans, Ruth Davies, Robin Everiss, Emyr Davies, Ceinwen Roberts, Robert Everiss, Gareth Evans, Arthur Jones, Eifion Jones, Gwyneth Vaughan, John Hughes, Brenda Evans, Margaret Williams, Myra Davies, Megan Williams, Marian Williams, Kevin Roberts, Eirian Vaughan, Ilyd Davies, Mair Smith, Amanda Edwards, Ann O. Vaughan, Enid Davies, Hefin Vaughan, Brenda Davies, Bethan Hughes, Sian Owen, Angharad Jones, William Edwards, Brynmor Jones, Euryn Williams, Cernyw Howatson, Dewi Glyn Roberts, Lona Owen, Cernyw Williams, Barry Wanklyn, Aled Roberts, Emrys Owen, Llinos Mair Roberts, Ann Wyn Edwards, Annwen Jacks, Dafydd Rhys, Meirion Edwards a Neil Pringle.

Beirniaid

Blodau a Gerddi

 

Mr W. Rowlands, Bala

 

Cynnyrch

 

Mr. Gareth Griffiths, Bala

 

Gosod Blodau

 

Joyce Lloyd, Llanfair Talhaiarn

 

Adran Tŷ

 

Lloydie Huges, Abergele

Bet Thomas, Abergele

 

Crefftau

 

Alwena Tomos, Henllan

 

Cynnyrch Fferm

 

Gethin Owen, Betws yn Rhos

 

Arlunio

 

Llinos Roberts, Rhuthun

 

Gwaith Coed a Metel

 

Cledwyn Jones, Dinbych

 

Hen Beiriannau

 

Emlyn Thomos, Porthaethwy

 

Adran y Plant

 

Llinos Roberts, Rhuthun